فناوری های غیر تهاجمی برای کاهش وزن بدن در ایران کدامند؟

فناوری های غیر تهاجمی برای کاهش وزن بدن در ایران کدامند؟

ارزیابی فناوری های غیر تهاجمی برای کاهش وزن و فرم دهی بدن در ایران

روش ها

ما یک مرور سیستماتیک برای مقایسه مداخلات غیر تهاجمی (کرایولیپولیز ، فرکانس رادیویی (RF) و کویتیشن اولتراسونیک) با نیمه تهاجمی (لیپولیز) و تهاجمی (لیپوساکشن) انجام دادیم. یک جستجوی الکترونیکی حساس برای یافتن مطالعات مداخله ای موجود انجام شد. کاهش دور شکم (سانتی متر) ، کاهش ضخامت لایه چربی (٪) و کاهش وزن (کیلوگرم) از نتایج کارایی بود. متاآنالیز با مدلهای تصادفی برای جمع آوری برآورد اثربخشی در بین مطالعات با مدت زمان پیگیری یکسان استفاده شد. هزینه متوسط هر مداخله بر اساس سرمایه ، هزینه های نگهداری ، پرسنل و خرید برآورد شد.

نتایج

مطالعات مختلفی در زمینۀ لیپولیز ، کرایولیپولیز و فرکانس رادیویی (RF) صورت گرفت که این مطالعات با مدت زمان پیگیری یکسان در سه گروه مختلف در متاآنالیز گنجانده شد. فرکانس رادیویی برآورد کلی 2.7 سانتی متر متوسط کاهش دور شکم پس از استفاده از فناوری را نشان داد. برآورد تجمیعی کاهش ضخامت لایه چربی 78% پس از لیپولیز و برآورد تجمیعی کاهش وزن 3.01 کیلوگرم پس از لیپوساکشن بود. تجزیه و تحلیل هزینه نیز تفاوت قابل توجهی بین فناوری ها نشان نداد.

نتیجه گیری

مطالعه حاضر نشان داد که به نظر می رسد فناوری های غیر تهاجمی به ویژه در اندازه گیری فرم بدن و هزینه نسبت به فناوری های تهاجمی دارای کارآیی بالینی بهتری هستند.

معرفی

چاقی معمولاً به عنوان تجمع زیاد چربی بدن به دلیل عدم تعادل بین کالری دریافتی و سوزانده شده تعریف می شود . در 20 سال گذشته چاقی به عنوان یک اختلال تغذیه ای بسیار شایع و عامل اصلی خطر بیماری های مزمن و غیر عفونی در سراسر جهان مطرح شده است . پیشگیری و مدیریت چاقی بسیار پیچیده است زیرا راه حل روشن و آسانی وجود ندارد.  بخش زیادی از افراد چاق برای مدیریت وزن خود به کمک نیاز دارند.
برای پیشگیری و درمان چاقی در حال حاضر انواع مختلفی از سیستم های لاغری و زیبایی غیر تهاجمی مانند فرکانس رادیویی (RF)، Max-3 و کرایولیپولیز همراه با فناوری های تهاجمی و جراحی مانند لیپوساکشن و لیپولیز لیزری وجود دارد. همچنین روشهای پیشگیرانه مانند تغییر شیوه زندگی و رژیم غذایی نیز باید در تظر گرفته شود . اثربخشی ، ایمنی و مقرون به صرفه بودن فناوری های غیر تهاجمی و تهاجمی برای درمان چاقی هنوز مشخص نیست.
سیستم فرکانس (RF) رادیویی یک روش غیر تهاجمی است که به طور همزمان از فناوری کویتیشن اولتراسوند و فرکانس رادیویی بر روی بافت چربی استفاده می کند. این سیستم بر امواج صوتی با محتوای انرژی بالا تمرکز می کند. در این سیستم ، گرما تولید شده تا بافت چربی به حباب های بیش از حد کوچک تبدیل شود در نتیجه ، بافت چربی از طریق سیستم لنفاوی بدن دفع می شود. این سیستم تأثیرات قابل توجهی در بهینه سازی متابولیسم بدن ، از بین بردن سلولیت و انقباضات و افزایش قابلیت ارتجاعی پوست دارد.
سیستم Max-3 یک روش غیر تهاجمی را ارائه می دهد که ترکیبی از سه فناوری فرکانس رادیویی ، حفره های اولتراسوند و خلاء LPG است. تفاوت اصلی بین این سیستم و RF استفاده از روش خلاء LPG به همراه فرکانس رادیویی و سونوگرافی است. در نتیجه ، این سیستم می تواند افزایش متابولیسم ، تجزیه چربی و کاهش اندازه را بدون استفاده از هیچ روش دیگری ارائه دهد. علاوه بر این ، این روش پرفیوژن خون را بهبود می بخشد ، سلامت پوست را بازیابی کرده و فیبروبلاست را برای تولید کلاژن و الاستین در پوست تحریک می کند.
کرایولیپولیز یک روش غیر تهاجمی است که می تواند سلول های چربی را در ناحیۀ تحت درمان به طور مؤثر از بین ببرد. در این روش از فناوری سرد و خلاء فشار منفی برای کاهش اندازه چربی و دفع سلول های چربی استفاده می شود. در واقع ، سلولهای چربی در معرض سرما دچار آپوپتوز می شوند. آپوپتوز مرگ برنامه ریزی شده یک سلول چربی است. در این روش ضخامت لایه چربی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد .
تزریق چربی یک فناوری جراحی تهاجمی است که برای درمان چربی سطحی و عمقی زیر جلدی مورد استفاده قرار می گیرد ، که اولین بار در سال 1982 در ایالات متحده استفاده شد. دراین روش از طریق دهانه های کوچک و بدون برش جراحی چربی نامطلوب خارج می شود .
لیزر لیپولیز یک روش تهاجمی است. اصطلاح "لیپولیز" به معنی مایع کردن چربی است. اگر با لیزر انجام شود ، این روش "لیپولیز لیزری" نامیده می شود. در این روش ، چربی مایع شده ، جذب بدن می شود یا با سیستم مکش دفع می شود.
ارزیابی دقیق نتیجه ، ایمنی و پیامد هزینه این روشها بر اساس سیستم مبتنی بر شواهد اجتناب ناپذیر است. مطالعه حاضر از روشهای تهاجمی و غیر تهاجمی فوق برای کاهش میزان چاقی موضعی و چربی موضعی بدن از طریق فناوری سلامت در ایران استفاده می کند .


سوالات مطرح شده در این مقاله
در مطالعه حاضر ، نویسندگان قصد داشتند به پرسش های زیر بر اساس پروتکل ارزیابی فناوری سلامت پاسخ دهند.

سؤال 1 : روشهای غیر تهاجمی در کاهش وزن و چاقی (فرکانس رادیویی و کرایولیپولیز) در مقایسه با روشهای نیمه تهاجمی (لیپولیز) و روشهای تهاجمی (لیپوساکشن) چقدر مؤثر و ایمن هستند؟

سؤال 2 : هزینۀ روشهای غیرتهاجمی کاهش وزن و لاغری (فرکانس رادیویی و کرایولیپولیز) در مقایسه با روشهای نیمه تهاجمی (لیپولیز) و روشهای تهاجمی (لیپوساکشن) چقدر است؟

روش ها
بررسی
در این مقاله مروری سیستماتیک و جستجو در پایگاه های داده مختلف برای یافتن شواهد برای نتیجه فناوری های ذکر شده انجام شد. بخش ارزیابی اقتصادی برای بررسی هزینه و پیامد هزینه ارائه شد. در مقایسه با فناوری های های تهاجمی و جراحی مانند لیپوساکشن و لیپولیز لیزری مروری جداگانه به آثار مربوط به فرکانس رادیویی و کرایولیپولیز اختصاص داده شد. برای اطمینان از بررسی جامع ، نظرات متخصصان مربوطه بدست آمده و مورد توجه قرار گرفت.  از استراتژی جستجوی زیر برای یافتن مطالعات استفاده شد:


•    حفره های التراسونیک
•    کرایولیپولیز
•    لیپولیز
•    تزریق چربی


سوالات PICO
در این مقاله، PICO به روش زیر مورد توجه قرار گرفت: اضافه وزن ، چاقی و سلولیت مشکلات اصلی مورد توجه در این مطالعه بودند. از آنجا که سیستمهای مختلف از فناوری های فرکانس رادیویی متفاوتی استفاده می کنند ، استفاده از فرکانس رادیویی به تنهایی یا در ترکیب با فناوری های دیگر مانند اولتراسونیک ، خلاء و کرایولیپولیز همان فرکانس رادیویی در نظر گرفته شد. برای یک مقایسۀ خوب دو فناوری لیزر لیپولیز و لیپوساکشن به عنوان درمان جایگزین برای فناوری های موجود در نظر گرفته شد. با توجه به نتیجۀ میانگین کاهش ضخامت لایۀ چربی به عنوان نتیجه اولیه در نظر گرفته شد. بر اساس راهنمای بالینی منتشر شده توسط انجمن بین المللی پیشرفت کینانتروپومتری نتیجۀ استفاده از فناوری های مرتبط با کاهش چربی بدن از طریق اندازه گیری ضخامت لایه چربی قبل و بعد از مداخله ارزیابی شد. علاوه بر این ، محاسبه تغییرات محیطی در مناطق تحت درمان برای ارزیابی نتیجه لاغری و پیشرفت در بافت سلولیت از طریق ابزاری برای درجه بندی حذف سلولیت انجام شد. البته پیامدهای دیگری مانند رضایت بیمار از پیشرفت درمان و سطح متوسط کاهش وزن و کاهش شاخص توده بدنی مورد بررسی قرار گرفت.

روش سنتز
دو نفر به طور مستقل عنوان و چکیده همه مقالات جمع آوری شده از طریق جستجوی الکترونیکی و دستی را ارزیابی کردند. اقدامات لازم برای به دست آوردن مقالات کامل انجام شد.اگرچه اکثر مطالعات انتخاب شده برای این مرور دارای کیفیت متوسط بودنداما کیفیت پایین مقالات به عنوان معیاری برای حذف آنها در نظر گرفته نشد. برای استخراج داده ها فرمی توسط Excel طراحی گردید. دو نفر داده ها را از مقالات انتخاب شده استخراج کردند و در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر شخص ثالث مقالات را ارزیابی کرده و تصمیم نهایی را می گیرد.


نرم افزار STATA (نسخه 10) برای تجزیه و تحلیل داده های پیامدهای کاهش دور شکم (سانتی متر) ، کاهش ضخامت لایه چربی (٪) و کاهش وزن (کیلوگرم) در مطالعاتی که مدت زمان پیگیری یکسانی دارند ، استفاده شد. با توجه به ناهمگونی مطالعات نتایج ارزیابی اقتصادی متفاوتی گزارش شد .


روش هزینه یابی
هزینه فناوری ها و روش های جایگزین در دو گروه هزینه های جاری و هزینه های سرمایه ای برآورد شد. علاوه بر این ، دو روش متمایز برای تجزیه و تحلیل هزینه ها از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات و بیماران استفاده شد.
در رویکرد اول ، کل هزینه های اعمال فناوری ها در دو گروه هزینه های جاری و هزینه های سرمایه ای که ارائه دهندگان خدمات باید پرداخت کنند محاسبه شد. در رویکرد دوم ، هزینه هایی که بیماران باید برای دریافت خدمات بپردازند محاسبه شد. با توجه به هزینه های سرمایه گذاری فناوری های اصلی و جایگزین ، قیمت خرید رادیو فرکانس (THERMALIPO) با پاسخ رسمی بخش تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ایران تعیین گردید. قیمت سیستم لیپوساکشن اولتراسونیک (SmartLipo) ، سیستم لیپولیز (OSYRIS) و کرایولیپولیز (ZELTIQ) با مکاتبات رسمی با کلینیک های خصوصی جراحی زیبایی و پلاستیک تعیین شد.
با توجه به هزینۀ استهلاک و عمر مفید دستگاه ها ، هزینۀ سالانه خرید آنها محاسبه شد. علاوه بر این هزینۀ متوسط فضا و پدسنل ارائه دهندۀ خدمات نیز محاسبه گردید . هزینه های نگهداری دستگاه ها ، مواد و نیروهای انسانی تأمین شده (به عنوان مثال ، منشی ها و تکنسین ها) و هزینه های سربار (مانند آب ، برق و غیره) بر اساس دیدگاه ها و نظرات متخصصان تعیین و شامل می شود.
از نظر بیماران و خانواده ها ، هزینه های دریافت خدمات با در نظر گرفتن هزینه های مستقیم پرداخت شده بر اساس تعرفه های اعلام شده کلینیک های خصوصی ایران تعیین شد. با توجه به تعداد جلسات ضروری در یک دوره درمان کامل ، هزینه کل این مورد محاسبه گرید . با توجه به فناوری های جراحی ، هزینه آزمایشات تشخیصی و داروها و همچنین میانگین هزینه اتاق عمل ، بیهوشی ، ویزیت ، مشاوره و هزینه جراح محاسبه شد. قابل ذکر است که هزینه های درمان عوارض جانبی به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در مورد شیوع عوارض پس از لیپوساکشن حذف گردید.

 

ارزیابی اقتصادی
به دلیل ناهمگونی بالای نتایج ، ترکیب هزینه و نتیجه ممکن است نسبت معتبری نباشد ، بنابراین ما از روش هزینه و پیامد برای ارزیابی اقتصادی استفاده کردیم که در آن نتایج جداگانه از هزینه گزارش شده است.

تحلیل آماری
نتیجه
به دلیل مدت زمان پیگیری متفاوت در بین مطالعات گنجانده شده در گروه های مختلف ، ما متاآنالیز را بر روی نه مطالعه با سه ماه پیگیری در بین سه مطالعه در مورد فرکانس رادیویی ، لیپولیز و لیپوساکشن انجام دادیم. بر اساس نتایج ، فرکانس رادیویی برآورد کلی 2.7 سانتی متر متوسط کاهش دور شکم پس از درمان ، کاهش ضخامت لایه چربی 78% پس از لیپولیز و3.01 کیلوگرم کاهش وزن را نشان داد .
ناهمگونی بالایی از متاآنالیز در بین تمام مطالعات موجود در هر فناوری به دلیل مدت زمان پیگیری وجود دارد.در میان این مقالات ، هفت مطالعه مربوط به فرکانس رادیویی ، پنج مورد برای کرایولیپولیز ، دو مطالعه در مورد Exilis ، دو مورد در مورد لیپولیز و سه مورد در مورد لیپوساکشن بود.
به طور کلی ، بیشترین کاهش اندازه محیطی با 7.1 سانتی متر مربوط به لیپولیز و بیشترین مقدار در کاهش دور شکم مربوط به کرایولیپولیز است. هشت مقاله کاهش اندازه دور ران را به عنوان نتیجه اصلی گزارش کردند. در این راستا ، چهار مطالعه در مورد فرکانس رادیویی ، دو مورد در زمینه کرایولیپولیز و دو مورد در مورد لیپوساکشن انجام شد. فناوری رادیوفرکانسی با کاهش 5.8 اندازه محیطی بیشترین میزان کاهش را نشان داد.
نه مقاله کاهش وزن را به عنوان نتیجه اصلی پیشنهاد کردند. در میان این مقالات ، سه مطالعه در مورد فرکانس رادیویی ، دو مطالعه در مورد کرایولیپولیز و چهار مطالعه در مورد لیپوساکشن انجام شد. بیشترین کاهش وزن با 4.5 کیلوگرم پس از درمان با روش کرایولیپولیز بود.
یازده مطالعه بیشترین درصد کاهش ضخامت لایه چربی را به عنوان نتیجه اصلی گزارش کردند. در این راستا ، پنج مطالعه مربوط به کرایولیپولیز و پنج مطالعه دیگر در مورد لیپولیز بود. مداخله با لیپولیز با کاهش 83 درصدی بیشترین تأثیر را داشت.
در ارتباط با درصد رضایت بیماران ، 15 مطالعه به عنوان نتیجه اصلی گزارش شد. هشت مطالعه در مورد فرکانس رادیویی ، دو مطالعه در مورد کرایولیپولیز و چهار مطالعه در مورد لیپولیز انجام شد. لازم به ذکر است که رضایت 100٪ پس از مداخله در یکی از مطالعات مربوط به لیپولیز گزارش شده است.

 

در ارتباط با درصد پیشرفت در درمان بافت سلولیت ، پنج مطالعه این نتیجه را به عنوان نتیجه اصلی مداخله پیشنهاد کردند. همه این مطالعات بر روی تاثیر مداخلات رادیویی در درمان بافت سلولیت انجام شد. گزارش شده است که مداخله رادیوفرکانسی با 100٪ درمان همانطور که در یکی از مطالعات پیشنهاد شده بود دارای بالاترین سطح تأثیر بود.
نتایج کلی متاآنالیز نشان داد که ناهمگونی بالایی از مطالعات ناشی از فقدان شواهد کافی در مورد فناوی ها و مدت زمان پیگیری متفاوت در بین مطالعات است. در این مقاله برآورد تجمیعی اثرات در تجزیه و تحلیل ارزیابی اقتصادی کامل به دلیل ناهمگونی بالای نتایج مورد استفاده قرار نگرفته است و ما نتایج هزینه و نتیجه را جداگانه به عنوان تجزیه و تحلیل پیامد هزینه ارائه کرده ایم.


ایمنی

نتیجه گیری دیگر مطالعات شامل تعیین عوارض جانبی هر روش بود. در مطالعه ای که اندرو روی کرایولیپولیز انجام داد ، بیماران معمولاً رنگ قرمز را در محل درمان مشاهده کردند که در عرض چند ساعت ناپدید شد. در برخی موارد ، ممکن است کبودی ظاهر شود که می تواند یک هفته طول بکشد.کاهش احساس عصبی یک تا شش هفته طول می کشداما پس از دو ماه از بین می رود واین حالت کاهش احساس موقتی است . Mulholland و همکاران ، عوارض جانبی خاصی مانند قرمز شدن پوست ، ادم خفیف و گرمای شدید در ناحیه تحت درمان در مورد استفاده از سیستم RF را بیان کردند که شش ساعت پس از درمان ناپدید شد.

هزینه
نتایج برآورد هزینه های فناوری های غیرتهاجمی نشان می دهد که فناوری های رادیویی با کمترین هزینه و لیپولیز بالاترین هزینه را داشته است.

بحث
تقاضای فزاینده برای زیبایی و تناسب اندام توجه افراد را به استفاده از سیستم های غیر تهاجمی در دهه گذشته جلب کرده است. با هدف ارزیابی پیامد و هزینه ناشی از فناوری غیرتهاجمی (یعنی RF و کرایولیپولیز) و فناوری های تهاجمی (یعنی لیپوساکشن و لیپولیز) ، دریافتیم که 38 مقاله از 3111 مقاله دارای معیارهای حذف در مطالعه حاضر است. از این نظر 10 مطالعه بر روی مدلهای مختلف سیستمهای RF ، 10 مطالعه در مورد کرایولیپولیز ، 13 مطالعه مربوط به لیپولیز و تنها پنج مطالعه روش لیپوساکشن را از طریق سیستم اولتراسونیک مورد بررسی قرار دادند. بیشترین و کمترین تأثیر بر نتیجه هر مداخله بر اساس نتایج تعیین شد. بررسی نتایج نشان داد که فرکانس رادیویی نسبت به روشهای نیمه تهاجمی و تهاجمی در بهبود سلولیت و کاهش اندازه دور ران ها مؤثرتر است. با این حال ، فناوری های جایگزین نتایج بهتری در سایر عوامل کاهش وزن و ضخامت صدک لایه چربی ارائه می دهد.
بررسی هزینه ها نشان داد که در بین فناوری های فرکانس رادیویی دارای کمترین هزینه از منظر ارائه دهندگان خدمات و با توجه به پیامدهای قابل قبول این فناوری در بهبود بافت سلولیت و کاهش اندازه دور ران لیپولیز بالاترین هزینه را در مقایسه با سایر مداخلات داشت. با این حال نتایج بهتری در کاهش کلی اندازه محیطی اندامها ، ضخامت لایه چربی و رضایت بیماران نسبت به روشهای غیر تهاجمی ارائه کرد. علاوه بر این ، می توان نتیجه گرفت که در مقایسه با لیپولیز ، کرایولیپولیز با توجه به نتایج قابل قبول آن در کاهش وزن و دور شکم و هزینه های کمتر آن ، انتخاب خوبی است.

نتیجه
با توجه به انتساب قابل توجه به موضوع زیبایی ، افزایش تقاضای افراد برای دستیابی به آن و ارتباط تنگاتنگ سلامت با فناوری ها  برای دستیابی به زیبایی ، این دستگاه ها باید در مراکز و کلینیک های پزشکی مجاز استفاده شوند. استفاده از این دستگاه ها در باشگاه های بدنسازی و سالن های زیبایی باید به طور جدی ممنوع شود. علاوه بر این ، باید آموزش دقیق و مناسبی برای استفاده از این دستگاه ها با توجه به عملکرد دقیق تنظیمات حرارتی و سایر عوامل ضروری ارائه شود. علاوه بر این ، انتخاب بیماران توسط ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی باید با علائم خاصی انجام شود زیرا افرادی که شاخص توده بدنی آنها بیش از 32 است برای هیچ نوع مداخله ای مناسب نیستند.

 

 


دیدگاه شما

فیلدهای ضروری با علامت

تماس با اپکس
راه های ارتباطی