شرکت دکای ایتالیا با معرفی منبع جدید لیزر الکساندرایت اقدامی فراتر از انتظارات انجام داده و بر رقبای خود پیشی گرفته است. این لیزر قدرتمندترین لیزری است که تاکنون ابداع شده است.

تماس با اپکس
راه های ارتباطی