به طور سنتی ، درمان ابروهای نازک یا کم پشت ، استفاده از محصولات آرایشی برای "پر کردن" موهای ابرو بود. با این حال ، علاقه بیشتری به راه حل دائمی تر وجود دارد: که آن پیوند ابرومی باشد . کاشت ابرو توسط پزشک با انتقال موهای خود بیمار انجام می شود.

تماس با اپکس
راه های ارتباطی